יומנים > יומן - מלא 09/08/1956

08.08.1956
219227
{P001} {0013-30} 9.8.56 בבוקר הקלטתי ברכה לועידת ציוני דרום אפריקה. - ישיבת המטה. על שנוי מבנה בצבא בטול חטיבת 5, סיפוח גדוד אחד לשריון, גדוד שני לחטיבה 1) ויהיו לנו 3 חטיבות סדירות: שריון, מוצנחים, חטיבה 1) 12 חטיבות מלואים חי"ר, 6 קשישים, 2 מלואים שריון, על צנור הדלק מחיפה (החלט על ועידה שתבחון הארכת הצנור לדרום או תוספת מיכלים בדרום). יש סטינוגרמה. מצרפת נתקבלו הבוקר ידיעות מדאיגות מאוד. האניה השניה כאילו מכונתה נתקלקלה, ואולם יציאת האניה השלישית נדחתה לע"ע, הנימוק מציאות הצי השש י בים התיכון. אם יהיה צורך יצא שמעון לפריס. משה. מציע למנות יוסף גבר (מחטיבה ה') למפקד הצנחנים, ולהעביר את אריק למבצעים במטה. [[ ק ט ע ח ס ו י ]] {0013-31} [[ ק ט ע ח ס ו י ]] - בא אצלי משה כרמל. אם להעמיד למשפט אנשי התחבורה על השביתה הזמנית אתמול? יעצתי לא לעשות זאת, אלא להזהיר אותם כי להבא יועמדו לדין. מחר גומרת הוועדח הצבורית עבודתה, וכרמל משער שהיא תקבל דעת הממשלה, והתחבורה לא תסתפק בתוספת זו ובשבוע הבא בוודאי תפרוץ שביתה. ביקשתי לעשות כל ההכנות וגם הצבא יגייס כל הרכב החפשי. כרמל חושש למכות מצד אנשי אגד. יש משטרה בעולם... - בארבע ורבע באו אצלי 12 פרופסורים אמריקנים מכל קצוי אמריקה ובין השאר שאלו אם נוצרות יכלה להתקיים פה עם יהודי ומתי יהיו פה נשואין אזרחיים. לא אוכל להגיד שלא התקשיתי בהסברה למה הנהגנו חוק נישואין וגירושין דתי. שאלו אילו צירים רצויים לנו - אסרנו צירי אמת ורצון טוב. מה העצה שאוכל לתת לאמריקה כלפי עולם שאינו אוהב אותה ביותר - אמרתי קצת יותר עניוות ורצין להבין הצרכים האמתיים של העם השני. - ברבע אחרי חמש בא אצלי אפרים ברודת. מתאונן שהיה פרוש מהדברים. הוא רואה במפלגה כוח יורד, יש חוסר מחשבת, גל הרכילות שוטף ומזהם. האנשים המופיעים בפני הצבור בשם המפלגה אינם מעוררים כבוד, יש להחזיר למפלגה {0013-32} ההתנדבות, האנשים הטובים אין להם מרפקים ונדחקים על אינטרסנטים. "הצעירים" שרוצים לתפוס השלטון אין להם גם המטען שיש לצמרת. מציע לאסוף קבוצה של אנשים המסוגלים לראות שרשי הדברים ואינם מבקשים משכרת - שמות? אין לו. אבל ישנם אנשים כאלה. יש לקבל אותם, אבל לא על יסוד אינטרסנטיות. ענין "מולד" - אין בו תסיסה. הוא מודה בכך. היו לכך סיבות אישיות. אבל זה ירחון נקי, ללא פרוטקציה, גם ללא עזרת משום צד. רוצה מגע עם "מרכז העצבים". - בשש בא אצלי הרבי מקלויזנבורג. תחילה סיפר לי על פעולתו בנתניה להכין שיכון בשביל כמה יהודים מאמריקא. יבואו הנה לאחר שהכל יהיהמוכן, כי אינו רוצה שמי שהוא יבוא ולא יהיה מרוצה וישוב ויוציא דיבת הארץ. לבסוף ביקש משני אנשי לויתו להניח אותו לבדו אתי. שערתי שהוא רוצה לדבר אתי על"בית התפילה הרפורמי" - וכך הוא. שפך אש וגפרית על הרפורמים המעוררים ורב, נושאים צלם ועוד ועוד עד השגיע לעצם הדבר. הס גרועים ממשומדים, עם מסוכנים לארץ, ירבו מחלוקת, יעכבו יהודים מבוא ארצה וכו' וכו'... סיפרתי לו כי נלסון גליק רחוק משמד ומצלב וממחלוקת, הוא אוהב ישראל, ויש לו רק נוסח קצת שונה בתפילה, ומקובלים בקרב היהודים נוסחאות שונות. כמובן שהוא לא הסכים לדברי ואני לא הסכמתי לדבריו. כשלויתי אותו החוצה חיכה צלם שהכין בבואו - צלם דתי, ונצטלמנו, אס כי הבעתי פליאתי שהוא מצטלם יחד עם יהודי גלוי-ראש...