ד"ר עדי פורטוגז

ד"ר עדי פורטוגז

ממונה על תשתיות המידע
portugez@bgu.ac.il
08-6596956

פלורה פזרקר

גב' פלורה פזרקר

רכזת חומר ארכיוני
pazerker@bgu.ac.il

08-6596944

זאב אריאל

מר זאב אריאל

מנהל בסיסי נתונים
vova@bgu.ac.il
08-6596950

מיכל לניאדו

גב' מיכל לניאדו

אחראית תוכן ממוחשב
michalla@bgu.ac.il
08-6596947

יפים מגריל

מר יפים מגריל

ספרן
maghrill@bgu.ac.il
08-6596943